CHÂN THIỆN TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Đăng ngày:

Khi bàn về giáo dục, có ý kiến cho rằng: “Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái “Chân” và thực hành cái“Thiện”. Theo bạn, mục tiêu giáo dục nước ta có hướng đến điều đó không?

0/5 (0 Reviews)
Quy trình làm việc Sản phẩm, dịch vụ Đăng ký tư vấn Mẫu đơn thông dụng Liên hệ